องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช...
    📣📣ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2...
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง ฉบับที่ 8/2564
    ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง ฉบับที่ 8/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ เกษประทุม ...
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้...
   
  โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564
   

ติดป้ายรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564  

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563


 
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉัน
อบต.ด่านช้าง ร่วมปรบมือส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้