องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...
   

📣📣วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง "...

  "ตู้ปันสุข @ตำบลด่านช้าง”
    📣📣วันจันทร์ ที่ 13 เดือน กรกฎาคม 2563 เติมเต็ม "ตู้ปันสุข @ตำบลด่านช้าง” โด...
  กิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างความรักความสามัคคี เทิดทู...
   

วันศุกร์ ิที่ 10 กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
   ...

  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพ...
   

วันจันทร์ ที่ 29 พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง&nbs...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563


 
อบต.ด่านช้าง ร่วมปรบมือส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ด่านช้าง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง