องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564...
   
  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564...
   
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์กา...
   

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
วันศุกร์  ท...

  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563


 
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉัน
อบต.ด่านช้าง ร่วมปรบมือส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้