องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
   

 📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลา...

  วันพระราชทานธงชาติไทย
   

วันจันทร์ ที่  28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จ. สุพรรณบ...

  กิจกรรมถ่ายทอดนโนบายของนายกอบต.ด่านช้างและกิจกรรมใ...
   

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และการการถ่ายทอดนโยบายในการสร้างขว...

  มอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อโยก)
   

📣    องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
โดย นายณรงค์  เกษประทุม นา...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563


 
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉัน
อบต.ด่านช้าง ร่วมปรบมือส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้