องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565...
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์กองช่าง ฉบับ 23/2565
   

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ไ...

  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565...
   
  ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามา...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563


 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉัน

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้