องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน [ 26 ต.ค. 2561 ]63
2 การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน [ 1 ต.ค. 2561 ]54
3 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 26 ก.ค. 2561 ]55
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 22 พ.ค. 2561 ]53
5 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 11 พ.ย. 2560 ]54
6 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 11 พ.ย. 2560 ]61
7 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 11 พ.ย. 2560 ]51
8 การขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ม.ค. 2560 ]53
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 10 ม.ค. 2560 ]58
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับกำจัดสิ่งปฎิกูล [ 10 ม.ค. 2560 ]54
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งปฎิกูล [ 10 ม.ค. 2560 ]57
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 ม.ค. 2560 ]50
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ – เลิกประกอบพาณิชยกิจ [ 10 ม.ค. 2560 ]53
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน [ 10 ม.ค. 2560 ]56
15 การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ [ 10 ม.ค. 2560 ]52
16 การรับชำระภาษีภาษีป้าย [ 10 ม.ค. 2560 ]56
17 การับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 10 ม.ค. 2560 ]53
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 10 ม.ค. 2560 ]53
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ม.ค. 2560 ]55
20 รับเรื่องราวร้องทุกข์ – ร้องเรียน [ 10 ม.ค. 2560 ]55
 
หน้า 1|2