องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของ นายถนอม เตียเพชร์ จำนวน 13 รายการ [ 10 มี.ค. 2564 ]15
2 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลด่านช้าง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตาราเมตร [ 17 ก.พ. 2564 ]26
3 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) เลขที่ E๑/๒๕ต๔ การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง กว้ [ 17 ก.พ. 2564 ]16
4 เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ [ 8 ก.พ. 2564 ]16
5 เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง กว้าง ๘ เมตร [ 27 ม.ค. 2564 ]16
6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๖๐-๐๐๒ สายดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง ตอนที่ ๒ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบร [ 13 เม.ย. 2563 ]68
7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๖๐-๐๐๒ สายดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง ตอนที่ ๑ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบร [ 13 เม.ย. 2563 ]70
8 เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดหน้าฝายบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ ปริมาณ ๓๓,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 เม.ย. 2563 ]65
9 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดหน้าฝายบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ ปริมาณ ๓๓,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 เม.ย. 2563 ]61
10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๖๐-๐๐๒ สายดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอตำบลด่านช้าง ตอนที่ ๒ [ 7 เม.ย. 2563 ]62
11 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๖๐-๐๐๒ สายดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง ตอนที่ ๑ [ 7 เม.ย. 2563 ]57
12 เรื่อง เผยแพร่แผนกาีรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการขุดหน้าฝายบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ ปริมาณ ๓๓,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง [ 7 เม.ย. 2563 ]60
13 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๖๐-๐๐๒ สายดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอตำบลด่านช้าง ตอนที่ ๒ [ 2 เม.ย. 2563 ]57
14 เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๖๐-๐๐๒ สายดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่ [ 2 เม.ย. 2563 ]54
15 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๖๐-๐๐๒ สายดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง ตอนที่ ๑ [ 2 เม.ย. 2563 ]55
16 เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๖๐-๐๐๒ สายดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่ [ 2 เม.ย. 2563 ]56
17 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒) [ 5 พ.ย. 2562 ]46
18 สัญญาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลุกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 23 ก.ย. 2562 ]46
19 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึง บริเวณไร่ นางสะอึ้ง ทองเทศ หมู่ที่ ๑๔ [ 8 ส.ค. 2562 ]48
20 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โคงรการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึง บริเวณไร่ นางสะอิ้ง ทองเทศ หมู่ที่ ๑๔ [ 30 ก.ค. 2562 ]41
 
หน้า 1|2|3|4|5