องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 551 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายบอกทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๒๖๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สลิง ยาว ๕๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ฉากกั้นโควิท) ของก่องช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันออโตลูป) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔,๑๕,๑๖ และหมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนังงาน จำนวน ๘ รายการ ให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสด ภูผา หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๗๙๖๗ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]3
19 ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 2 ก.ย. 2564 ]3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนังงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28