องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง และหมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บพ ๔๒๘๗ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หัวอัดจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง รถเกรดเดอร์ ตค ๓๖๓๘ สุพรรณบุรี (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Net work แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วย ATK ตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]4
9 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 13 มิ.ย. 2565 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง๒T หรือออโต้ลูป ขนาด ๐.๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่๒ จำนวน ๖ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]6
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเ [ 9 มิ.ย. 2565 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิมบริเวณบ้านนางพาริกา จอมพงรื่น ถึง ไร่นายชม แสนคำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไร่สมนึก นงนุช ถึง ไร่บังอร ท้าวรา หมู่ที่๑๒ บ้านหนองอีนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]6
17 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 31 พ.ค. 2565 ]8
18 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 31 พ.ค. 2565 ]10
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]7
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]7
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน,หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายวัน,หนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรมรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]7
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]6
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]6
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]8
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]7
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]1
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]1
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]1
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]1
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]0
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2565 ]9
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2565 ]8
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2565 ]8
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]9
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]9
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ทป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]9
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมรองเท้า จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]12
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม จำนวน ๑๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]11
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้ำร้อน จำนวน ๔๑ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30