องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 751 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน ๑,๐๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]1
2 เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายชลประทานเทพนิมิต-บ้านทุ่งนาตาปิ่น หมู่ที่ ๓ สะพานป่าไม้ [ 20 ม.ค. 2565 ]1
3 เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายห้วยแห้ง หมู่ที่ ๘ บ้านวังเขียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 20 ม.ค. 2565 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด ๒x๔ เมตร เพื่อรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอร์รี่) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก ทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ ๒๘ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องชาร์จพร้อมถ่าน ขนาด AA ๒ ก้อน จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันออโตลูป) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บล ๒๘๖๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ต่ออายุการบริการออนไลน์เว็ปไชย์ www.danchangspb.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]5
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]5
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนทางเข้าด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรักประดู่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน,หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายวัน,หนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์ และศิลปวัฒธรรมรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]2
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]2
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]2
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]2
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]2
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]3
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]1
27 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]0
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]0
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนัก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]0
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รถบรรทุกพร้อมราดน้ำวีเเนส ภายในเขตตำบลด่านช้าง หมุ่ที่ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๙,๒๐ และหมุ่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]5
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]4
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]6
33 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 27 ธ.ค. 2564 ]4
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]5
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๖๑๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]5
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท การประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]6
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]7
38 ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 23 ธ.ค. 2564 ]3
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]7
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮขนาดเล็ก เพื่อดำเนินการขุดกลุมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19