องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและว่อม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2532 สุพรรรบุรี โดยเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]8
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านชลประทานเทพนิมิตร ตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]8
63 เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ [ 8 ก.พ. 2564 ]24
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บพ 4287สุพรรณบุรี โดยเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]8
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์รถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กจ 6223 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]8
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื้น รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บพ 6287 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]8
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถฉุกเฉิน ทะเบียน กจ 6223 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]8
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]8
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]9
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กก 2542 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]11
71 ประกาสผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3900 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]8
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายทะเบียน กก 2562 สุรรณบุรี โดยเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]8
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง โดยเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]8
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]8
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]10
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน,หนังสือพิมพ์ไทรรัฐรายวัน,หนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรมรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]8
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]8
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]8
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]8
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]8
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16