องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 เม.ย. 2561 ]14
62 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะ [ 4 เม.ย. 2561 ]14
63 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะ [ 4 เม.ย. 2561 ]13
64 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in – Place Recyling หมู่ 15 [ 30 มี.ค. 2561 ]14
65 ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะ [ 21 มี.ค. 2561 ]14
66 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเย็นบริเวณบ้านนายวิจิตร จันทร์บุญ ถึงบ้านนายทองคำ คำสุข หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน [ 16 มี.ค. 2561 ]15
67 ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กเก็บนำ้รูปทรงแชมเปญ ขนาดบรรจุนำ้ 20 ลูกบาศก์เมตร และถังกรองทรายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านปรักประดู่ [ 16 มี.ค. 2561 ]15
68 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านหนองอีนาค ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 27 ธ.ค. 2560 ]14
69 ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด ความจุ 30 ลูกบาศก์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านหนองอีนาค [ 21 ธ.ค. 2560 ]14
70 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 ต.ค. 2560 ]15
71 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ [ 3 ต.ค. 2560 ]13
72 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน [ 18 ส.ค. 2560 ]14
73 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement Place Recycling หมู่ที่ 3,15 และหมู่ที่ 20 [ 4 ส.ค. 2560 ]13
74 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 13 [ 2 ส.ค. 2560 ]14
75 ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน [ 5 เม.ย. 2560 ]15
76 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง หมู่ที่ 7 บ้านโป่งคอม [ 17 มี.ค. 2560 ]13
77 ราคากลางโครงการพัฒนาระบบน้ำประปา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง [ 4 ม.ค. 2560 ]14
78 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังแรงดันและวางท่อเมน หมู่ที่ 7 บ้านโป่งคอม [ 21 ส.ค. 750 ]14
 
|1|2|3หน้า 4