องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]13
42 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]14
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บนำ้ห้วยชัดสีเสียดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านโป่งค่าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 21 ก.ย. 2561 ]13
44 โครงการกขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชัดสีเสียดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านโป่งค่าง [ 6 ก.ย. 2561 ]15
45 ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ 18 [ 31 ส.ค. 2561 ]15
46 ราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชัดสีเสียดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านโป่งค่าง [ 31 ส.ค. 2561 ]14
47 ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาระบบหลัก หมู่ที่ 20 บริเวณกลุ่มบ้านไร่อ้อย ก่อสร้างระบบประปาระบบหลักขนาดเล็ก [ 31 ส.ค. 2561 ]14
48 ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาระบบหลัก หมูที่ 4 บริเวณบ้านท่าเย็น [ 31 ส.ค. 2561 ]14
49 ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาระบบหลัก หมู่ที่ 16 บริเวณกลุ่มหนองมะเขือแจ้ ก่อสร้างระบบประปาระบบหลักขนาดเล็ก [ 31 ส.ค. 2561 ]14
50 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนางเข็มพร หนองหารพิทักษ์ หมู่ที่ 7 บ้านโป่งคอม [ 31 ส.ค. 2561 ]14
51 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนางเข็มพร หนองหารพิทักษ์ หมู่ที่ 7 บ้านโป่งคอม [ 31 ส.ค. 2561 ]13
52 ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปา หินกอง ถึง อบต ด่านช้าง ท่อพีวีซี หมู่ที่ 7 บ้านโป่งคอม [ 21 ส.ค. 2561 ]13
53 ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E7-2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recyting หมู่ที่ 3,15 และหมู่ที่ 20 [ 18 ส.ค. 2561 ]14
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายเริ่ม แสงทอง ถึง ไร่นายไสว เฉยดี หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ [ 17 ส.ค. 2561 ]13
55 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดงปอ บริเวณบ้านนายเริ่ม แสงทองคำ ถึง ไร่นายไสว เฉยดี [ 20 ก.ค. 2561 ]14
56 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุวิท ถึง บ้านนางเรณู สว่างศรี หมู่ที่ 11 บ้านชลประทานเทพนิมิตร [ 3 ก.ค. 2561 ]14
57 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางพยอม สอนแท้ ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งดินดำ [ 2 ก.ค. 2561 ]14
58 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมถึงไร่นายสมศักดิ์ อุ่นยิ่งเจริญ [ 6 มิ.ย. 2561 ]14
59 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโป่งคอม [ 21 พ.ค. 2561 ]14
60 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ [ 16 พ.ค. 2561 ]14
 
|1|2หน้า 3|4