องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนณราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโป่งค่าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนณราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโป่งค่าง

    เอกสารประกอบ
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนณราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโป่งค่าง

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2562
   
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง