องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง แยกถนนลาดยาง ถึง ไร่นายขวัญชัย หมู่ทที่ 15 บ้านหินลาด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง แยกถนนลาดยาง ถึง ไร่นายขวัญชัย หมู่ทที่ 15 บ้านหินลาด

    เอกสารประกอบ
ประกาศ เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง แยกถนนลาดยาง ถึง ไร่นายขวัญชัย หมู่ทที่ 15 บ้านหินลาด

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2561
   
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง