องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นำ้มันไฮโดริก แกลนลอนละ 18 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขฯ)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นำ้มันไฮโดริก แกลนลอนละ 18 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขฯ)

    เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นำ้มันไฮโดริก แกลนลอนละ 18 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขฯ)

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2561
   
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง