องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]13
2 การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]17
3 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุขจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]12
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]13
5 อัตราละของฐานในการคำนวรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวรเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองคืการบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครั้งที่1) [ 1 ต.ค. 2563 ]13
6 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]15
7 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]17
8 ข้อบังคับงค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององคืการบริหารส่วนตำบลด่านช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]135
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำในสังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]7
10 การดำเนินการตามโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]28
11 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2563-2565 [ 6 ม.ค. 2563 ]9
12 รายงานผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 ธ.ค. 2562 ]27
13 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ครั้งที่1) [ 3 ต.ค. 2562 ]30
14 ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 3 ต.ค. 2562 ]30
15 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2562 ]32
16 ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]28
17 ประกาศนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]30
18 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน [ 2 ต.ค. 2562 ]29
19 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2562 ]32
20 ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]30
 
หน้า 1|2