องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุขจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุขจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ