องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก 2560

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ