องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2561
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ