องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ย. 2562
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ