องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ