องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


การดำเนินการตามโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
การดำเนินการตามโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล2563

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ