องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไร่นายอุทัย แก้มทอง ถึง บริเวณบ้านนางอำนวย สุขสมัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ [ 3 มี.ค. 2564 ]4
2 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่จากถนนเดิม ถึง บริเวณบ้านนางบาหยัน กาฬภักดี หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่หนองมะสังข์ [ 2 มี.ค. 2564 ]3
3 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิมบริเวณคุ้มห้วยผาก ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว [ 24 ก.พ. 2564 ]4
4 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณไร่นางชุ่ม แซ่อึ่ง ถึง ไร่นายทวน แฉล้ม [ 24 ก.พ. 2564 ]3
5 เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง กว้าง ๘ เมตร [ 27 ม.ค. 2564 ]60
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องข้องมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายลำยอง อินทพันธ์ ถึง บ้านนายวุ่น กองจำปา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแก [ 29 ธ.ค. 2563 ]4
7 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายธงชัย สีน้ำเงิน ถึง บ้านนางระเบียง สอนเถื่อน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนาตาปิ่น [ 28 ธ.ค. 2563 ]5
8 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ [ 25 ธ.ค. 2563 ]3
9 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ [ 15 ธ.ค. 2563 ]4
10 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการกติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ [ 15 ธ.ค. 2563 ]4
11 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางเบียน นรสิง ถึง บ้านนางยุพา หมั่นมา หมู่ที่ ๑๑ บ้านชลประทานเทพนิมิต [ 14 ธ.ค. 2563 ]6
12 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ สายแยกถนนลาดยาง สาย ๓๐๔๓ ถึง บริเวณไร่นายจรัลชัย จันทร์สุวรรณ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ [ 9 ธ.ค. 2563 ]4
13 ประกาศ ข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกต่อจากเดิม ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง [ 9 ธ.ค. 2563 ]3
14 ราคากลาง ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ [ 25 พ.ค. 2563 ]59
15 ราคากลาง ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๙ [ 25 พ.ค. 2563 ]61
16 ราคากลาง ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒๐ [ 25 พ.ค. 2563 ]61
17 ราคากลาง คสล. ต่อจากเดิม ถึงไร่นายหรั่ง หมู่ที่ ๑๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]60
18 ราคากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำบ้านโป่งคอม หมู่ที่ ๗ [ 23 เม.ย. 2563 ]60
19 ราคากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำบ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๘ [ 23 เม.ย. 2563 ]59
20 ราคากลาง คสล. หมู่ที่ ๒๐ [ 23 เม.ย. 2563 ]60
21 ราคากลาง โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ [ 21 เม.ย. 2563 ]60
22 ราคากลาง ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ บริเวณสามแยก ไปทางไร่นายถวัล สุรามาศ [ 21 เม.ย. 2563 ]60
23 ราคากลาง ลาดยางแอสฟัลทืติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ [ 21 เม.ย. 2563 ]61
24 ราคากลาง คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านนายสิทธิชัย สุวรรณทอง ถึง บริเวณบ้านนายภาสกร แย้มพิกุล [ 3 เม.ย. 2563 ]61
25 ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๖๐-๐๐๒ สายดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ [ 3 เม.ย. 2563 ]60
26 ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๖๐-๐๐๒ สายดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตอนที่ ๑ [ 3 เม.ย. 2563 ]62
27 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๖๐-๐๐๒ สายดงปอ-บ้านใหม่หนองมะสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ [ 2 เม.ย. 2563 ]63
28 ราคากลาง คสล. หมู่ที่ ๑๗ จากแยกถนนลาดยางสาย ๓๐๔๓ ถึงบริเวรไร่ นายจรัลชัย จันทร์สุวรรณ [ 30 มี.ค. 2563 ]60
29 ราคากลาง คสล. บริเวณถนนลาดยางสาย ๓๓๔๐ หมู่ที่ ๑๘ [ 30 มี.ค. 2563 ]61
30 ราคากลาง การขุดหน้าฝายบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ [ 24 มี.ค. 2563 ]63
31 ราคากลาง คสล. หมู่ที่ ๑๐ บริเวณไร่นายเกษร ศรีเดิมมา ถึง บริเวณบ้าน นางขวัญ สีทอง [ 24 มี.ค. 2563 ]61
32 ราคากลาง ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๘ [ 24 มี.ค. 2563 ]61
33 ราคากลาง ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ [ 24 มี.ค. 2563 ]66
34 ราคากลาง ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ [ 24 มี.ค. 2563 ]61
35 ราคากลาง คสล.ตอนที่ ๑ บริเวณไร่นายทวน แฉล้ม ถึงไร่เพิ่มผล หมู่ที่ ๕ [ 19 มี.ค. 2563 ]62
36 ราคากลาง คสล. หมู่ที่ ๓ บริเวณไร่นายธวัช วิวัฒน์ชัยพงษ์ ถึง บริเวณไร่ นางอัจฉรา บุญประครอง [ 19 มี.ค. 2563 ]64
37 ราคากลาง โครงการติดตั้งเหล็กดัด และประตุเหล็กม้วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ [ 18 มี.ค. 2563 ]62
38 ราคากลาง คสล. ต่อจากเดิม ถึง บ้านนางบังอร เพิ่มคล้าย หมู่ที่ ๓ [ 18 มี.ค. 2563 ]65
39 ราคากลาง คสล. หมู่ที่ ๔ บริเวณข้างวัดพุนำ้ร้อน ถึง บริเวณหลังโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน [ 12 มี.ค. 2563 ]63
40 ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหลัก หมู่ที่ ๑๒ [ 12 มี.ค. 2563 ]62
 
หน้า 1|2|3