องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2 [ 15 ก.พ. 2566 ]14
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 1 มี.ค. 2565 ]170
3 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 13 ม.ค. 2564 ]133
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 2 ก.ค. 2562 ]176
5 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน (ฉบับที่2)พ.ศ.2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]128
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่3 [ 12 ก.ย. 2561 ]132
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่4 [ 26 ก.ค. 2561 ]134
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่4 [ 26 ก.ค. 2561 ]131
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3 [ 19 ก.พ. 2561 ]129
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่2 [ 31 ต.ค. 2560 ]130
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่2 [ 31 ต.ค. 2560 ]133
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่1 [ 28 มิ.ย. 2560 ]138
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 [ 28 มิ.ย. 2560 ]128