วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด ๒x๔ เมตร เพื่อรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอร์รี่) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซัก ทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ ๒๘ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องชาร์จพร้อมถ่าน ขนาด AA ๒ ก้อน จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันออโตลูป) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บล๒๘๔๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนทางเข้าด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรักประดู่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง