องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 334 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]13
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]14
4 การแจ้งชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]7
5 การรับลงทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 [ 16 ม.ค. 2567 ]10
6 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]14
7 การลงทะเบียนคนพิการ [ 16 ม.ค. 2567 ]11
8 การลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 16 ม.ค. 2567 ]5
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]8
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]16
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]11
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง กำหนดเขตพื้นที่แสดงความสามารถ วัน เวลา การใช้อุปกรณ์ของผู้แสดงความสามารถ ตามพรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
14 การประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลด่านช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]9
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]46
16 กิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น” โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]37
17 การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ผลการดำเนินงาน เม.ย. 66 - ก.ย. 66) ปีงบประมาณ 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]77
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]96
19 การเเต่งตั้งคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 24 ส.ค. 2566 ]69
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน สิงหาคม [ 4 ส.ค. 2566 ]93
21 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแเ่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]78
22 กิจกรรมที่ 3 “สวนสมุนไพร ท้องถิ่น ทรงคุณค่า” โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]111
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม [ 5 ก.ค. 2566 ]59
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม [ 27 มิ.ย. 2566 ]45
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับคืนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเขียว และหมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ำ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาบริหารจัดการเอ [ 15 มิ.ย. 2566 ]31
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มิถุนายน [ 1 มิ.ย. 2566 ]54
27 กิจกรรมที่ 2 :  “ปลูกปักรักษ์สมุนไพร” โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]70
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน [ 25 พ.ค. 2566 ]37
29 กิจกรรมที่ 1 : “สมุนไพรท้องถิ่นเรา” โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]79
30 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งคนงาน) [ 18 พ.ค. 2566 ]55
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งคนงาน) [ 12 พ.ค. 2566 ]48
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 พ.ค. 2566 ]71
33 การส่งเสริมความโปร่งใส [ 28 เม.ย. 2566 ]48
34 การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) รอบ6เดือน [ 25 เม.ย. 2566 ]51
35 การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) รอบ6เดือน 24เม.ย66 [ 24 เม.ย. 2566 ]36
36 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]49
37 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 เม.ย. 2566 ]57
38 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]40
39 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 5 เม.ย. 2566 ]47
40 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2566 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9