องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 378 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 4 ก.ค. 2567 ]7
2 “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 0-6 ปี ” [ 4 ก.ค. 2567 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2567 ]8
4 ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 27 มิ.ย. 2567 ]7
5 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ [ 25 มิ.ย. 2567 ]10
6 สถาณการณ์ยาสเพติดในพื้นที่ตำบลด่านช้าง [ 14 มิ.ย. 2567 ]12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับมอบการบริหารเเละบำบุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ตามโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงเเชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 20 บ้านโป่งข่อยสมอทอง (กลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ ดอกเทียน) มาบริหารจัดการเอง [ 14 มิ.ย. 2567 ]9
8 แผนการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการ ให้เป็นองค์การสุขภาวะ(Happy Workplace) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 11 มิ.ย. 2567 ]14
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]9
10 คู่มือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]10
11 ศผส.01-2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]11
12 ศผส.02-2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]11
13 การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ [ 23 พ.ค. 2567 ]4
14 คุณสมบัติของ ผู้กู้ ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ [ 23 พ.ค. 2567 ]3
15 การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ผลการดำเนินงาน ต.ค. 66- มี.ค. 67) [ 22 เม.ย. 2567 ]19
16 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 1 เม.ย. 2567 ]21
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มี.ค. 2567 ]34
18 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]16
19 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]24
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]30
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]22
22 เผยแพร่ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลด่านช้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]10
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]33
24 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 ก.พ. 2567 ]17
25 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [ 5 ก.พ. 2567 ]14
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]45
27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 26 ม.ค. 2567 ]11
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]35
29 การแจ้งชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]30
30 การรับลงทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 [ 16 ม.ค. 2567 ]27
31 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]56
32 การลงทะเบียนคนพิการ [ 16 ม.ค. 2567 ]22
33 การลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 16 ม.ค. 2567 ]18
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]46
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]30
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]22
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]14
38 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]24
39 ประเพณีบุญข้าวหลาม หมู่ 2 บ้านหนองเปาะ [ 1 ม.ค. 2567 ]8
40 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10