องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์


กิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น” โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

    รายละเอียดข่าว

กิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น”

โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

"สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมนไพร ให้เยาวชนและประชาชนในชุมชน เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพร รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"    เอกสารประกอบ

กิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น” โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ