องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์


การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ผลการดำเนินงาน เม.ย. 66 - ก.ย. 66) ปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ผลการดำเนินงาน เม.ย. 66 - ก.ย. 66) ปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ