องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อำนาจหน้าที่ อบต. [ 11 มี.ค. 2565 ]184
2 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 ม.ค. 2563 ]159
3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองคลัง [ 21 ม.ค. 2563 ]158
4 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองช่าง [ 21 ม.ค. 2563 ]159
5 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการและสังคม [ 21 ม.ค. 2563 ]162
6 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 21 ม.ค. 2563 ]168
7 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร [ 21 ม.ค. 2563 ]159
8 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา [ 21 ม.ค. 2563 ]171
9 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัด [ 21 ม.ค. 2563 ]164
10 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ม.ค. 2563 ]167