องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]15
2 รายงานการเงินประจำปี 2565 และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 3 มี.ค. 2566 ]35
3 รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]31
4 รายงาน งบแสดงฐานะการเงิน และงบ อื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]30
5 รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 25 ก.พ. 2565 ]165
6 รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]153
7 งบแดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ [ 22 ต.ค. 2562 ]160
8 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 14 มี.ค. 2562 ]156
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]163
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 22 ต.ค. 2561 ]159
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]159
12 งบแสดงฐานะการเงิน เรื่อง รายงานผลการรับ – จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]156
13 งบแสดงฐานะการเงิน เรื่อง รายงานผลการรับ – จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]153
14 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]160