องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปี 2566 และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]26
3 รายงานการเงินประจำปี 2565 และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 3 มี.ค. 2566 ]49
4 รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]49
5 รายงาน งบแสดงฐานะการเงิน และงบ อื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]47
6 รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 25 ก.พ. 2565 ]179
7 รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]167
8 งบแดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ [ 22 ต.ค. 2562 ]178
9 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 14 มี.ค. 2562 ]171
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]180
11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 22 ต.ค. 2561 ]175
12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]173
13 งบแสดงฐานะการเงิน เรื่อง รายงานผลการรับ – จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]168
14 งบแสดงฐานะการเงิน เรื่อง รายงานผลการรับ – จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]165
15 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]178