องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

งบการเงินประจำปี


รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานรับ จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง