องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]177
2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 [ 5 ธ.ค. 2561 ]170
3 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 พ.ย. 2561 ]171
4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]221