องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2561

    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ