องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

นโยบายการบริหารงาน


คำแถลงนโยบาย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำแถลงนโยบาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ