องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

แผนงานป้องกัน ฯ


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณพ.ศ.2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณพ.ศ.2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ