องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ