องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]39
2 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 ก.พ. 2565 ]165
3 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 15 ธ.ค. 2563 ]152
4 คู่มือการปฏิบัติงานร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 5 ก.พ. 2563 ]157
5 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 2 ต.ค. 2561 ]157
6 คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 2 ต.ค. 2560 ]157
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 2 ต.ค. 2560 ]159
8 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 2 ต.ค. 2560 ]161
9 คู่มืองานธุรการ [ 2 ต.ค. 2560 ]164
10 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 2 ต.ค. 2560 ]157
11 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 2 ต.ค. 2560 ]158
12 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 2 ต.ค. 2560 ]152
13 คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2560 ]156
14 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 1 ต.ค. 2560 ]161