องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2567 ]8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2567 ]11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2567 ]8
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]8
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]8
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาแอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]8
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดสถานที่สำหรับการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดสถานที่สำหรับการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]6
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ทการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย(วาตภัย) โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักาาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก ๒๕๘๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลอิงคืเจ็ท เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ระหว่าง วันที่ ๑-๑๗ เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน ๒๗๖๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]11
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]11
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กจ ๖๒๒๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๖๑๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]11
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๓๖๓๘ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]23
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]10
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บพ ๔๒๘๗ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]14
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]14
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอยปุย ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]15
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ รุ่น SHARP MX-๒๓๑๔ (ไม่จำกัดแผ่น)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]8
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-๒๖๑๔ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]10
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP I6JO MX-M๔๕๒N PCL๖ สีขาว ดำ (ไม่จำกัดจำนวนแผ่น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]8
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้า ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]6
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]10
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบคโฮเล็ก ขุดดินซ่อมแซมท่อเมนระบบน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]8
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อพีวีซี) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]9
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อจากถนนลาดยางเดิมสายบ้านหินลาด ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]8
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อจากถนนลาดยางเดิมสายบ้านหินลาด ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]11
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน MOL Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]12
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2567 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57