องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2052 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง) ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซี) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแบคโฮเล็ก ขุดดินซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กน ๙๕๗๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน,หนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรมรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๒๘๔๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-๒๖๑๔ จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันตัดหญ้าประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice. OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]1
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]1
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]1
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]1
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผ่นพื้นสำเร็จรูปเพื่อปิดบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2566 ]4
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัทำพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2566 ]14
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2566 ]1
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนตื กฉ ๗๖๑๖ สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2566 ]21
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านโป่งคอม หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๔๐ ตารางเมตร องค์การบร [ 12 ต.ค. 2566 ]18
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2566 ]17
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2566 ]18
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2566 ]17
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2566 ]13
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2566 ]15
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2566 ]15
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2566 ]16
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเปาะ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2566 ]22
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปิดกั้นทางน้ำไหลเข้าท่วมบ้านประชาชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2566 ]21
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถฉุกเฉิน กจ ๖๒๒๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2566 ]20
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2566 ]28
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]14
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]14
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52