องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]17
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]18
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]70
4 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]52
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]146
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]149
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างครั้งแรก [ 17 ม.ค. 2565 ]150
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]148
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]143
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]142
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]148
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]46
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 ก.พ. 2564 ]141
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]180
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]142
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]146
17 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]144
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]147
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]145
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]147
21 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]148
22 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]158
23 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]152
24 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]149
25 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]155
26 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]142
27 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]143
28 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 มิ.ย. 2562 ]146
29 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ [ 28 ก.พ. 2562 ]144
30 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ [ 8 ส.ค. 2561 ]145
31 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ [ 12 พ.ค. 2561 ]143
32 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ [ 22 มี.ค. 2561 ]146