องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]11
2 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2567 ]19
3 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]0
4 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]0
5 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]1
6 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]1
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]31
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]33
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]83
10 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]65
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]161
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]160
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างครั้งแรก [ 17 ม.ค. 2565 ]164
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]161
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]155
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]156
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]161
18 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]58
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 ก.พ. 2564 ]154
20 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]193
21 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]156
22 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]160
23 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]155
24 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]157
25 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]157
26 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]157
27 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]161
28 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]172
29 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]166
30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]159
31 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]170
32 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]156
33 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]155
34 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 มิ.ย. 2562 ]158
35 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ [ 28 ก.พ. 2562 ]155
36 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ [ 8 ส.ค. 2561 ]156
37 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ [ 12 พ.ค. 2561 ]155
38 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ [ 22 มี.ค. 2561 ]157