องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

 
 
 
 
 
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
admindc@danchangspb.go.th
 


 
ติดต่อสำนักงาน
 035-960 601
 
โทรสาร (Fax)
 035-960 601
 


 
สายตรงนายก  086-1687574
สายตรงปลัด  092-2745315สำนักปลัด  098-9134155

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  092-2747420

กองช่าง  092-2825109

กองคลัง  092-2744353  
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  092-2743422