องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง ฉบับ 3/2565


วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10:35 นาที โดย นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้มอบหมายให้ นายปกป้อง จันทร์สุวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน หมู่ 3 บ้านนาตาปิ่น เพื่อทำให้การเดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับของประชาชนมากยิ่งขึ้น

2024-07-16
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-25
2024-06-25