องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


โครงการขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 3


📢 โครงการขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2565 วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 🌿

2024-07-16
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-25
2024-06-25