องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


📣📣ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยนายณรงค์ เกษประทุม ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มอบ นายฉันทพัฒท์ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ปลัด อบต.ด่านช้าง เปิดประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติ่มระเบียบศูนย์บริการคนพิการให้มีความเหมาะสมและนำไปใช้กับการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 🙏��
2021-09-17
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-29
2021-07-09
2021-07-05
2021-06-10
2021-06-01
2021-05-26
2021-04-29