องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง ฉบับที่ 6/2564


ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง ฉบับที่ 6/2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์  เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ได้มอบหมายให้  นายปกป้อง  จันทร์สุวรรณ  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณ ม.3 บ้านทุ่งนาตาปิ่น

2021-09-17
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-29
2021-07-09
2021-07-05
2021-06-10
2021-06-01
2021-05-26
2021-04-29