องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


มอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง แ


📣📣วันศุกร์ ที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โดยนายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มอบเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) Long Term Care ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อน เพื่อมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และวางแผนการดูแลรายบุคคลรวมถึงการให้ความรู้ด้านการพยาบาล การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ( COVID – 19 ) จำนวน 5 ราย 🙏 🙏

2021-08-09
2021-08-06
2021-07-29
2021-07-09
2021-07-05
2021-06-10
2021-06-01
2021-05-26
2021-04-29
2021-03-23