องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินสด  ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง วัน อังคาร ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดย นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มอบ นางสาวพัทธยา โตด้วง นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นายบุญติด กาฬภักดี บ้านเลขที่ 171/1 หมู่ที่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพและเงินสด ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อช่วยให้ผู้พิการมีกำลังใจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2021-09-17
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-29
2021-07-09
2021-07-05
2021-06-10
2021-06-01
2021-05-26
2021-04-29