องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


วันพระราชทานธงชาติไทย


วันจันทร์ ที่  28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 

     นำโดย นายสิทธิศักดิ์  แย้มพรายภิรมย์  นายอำเภอด่านช้าง พร้อมด้วย นายณรงค์  เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภมูิใจของคนไทยในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ที่ว่าการอำเภอด่านช้าง  

 

 

2021-03-23
2021-03-19
2021-03-11
2021-02-08
2021-02-03
2021-01-20
2021-01-14
2020-11-18
2020-10-15
2020-09-28