องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


มอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อโยก)


📣    องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
โดย นายณรงค์  เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มอบ นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นายกรกช กกิรัมย์ บ้านเลขที่ 291 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  และมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ (รถสามล้อโยก) ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นพาหนะในการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหว ตลอดจนสามารถแบ่งเบาภาระผู้ดูแลได้ 🙏





2021-03-23
2021-03-19
2021-03-11
2021-02-08
2021-02-03
2021-01-20
2021-01-14
2020-11-18
2020-10-15
2020-09-28