องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


มอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อโยก)


📣    องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
โดย นายณรงค์  เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มอบ นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นายกรกช กกิรัมย์ บ้านเลขที่ 291 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  และมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ (รถสามล้อโยก) ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นพาหนะในการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหว ตลอดจนสามารถแบ่งเบาภาระผู้ดูแลได้ 🙏

2020-09-23
2020-09-09
2020-08-11
2020-07-28
2020-07-13
2020-07-10
2020-06-29
2020-06-23
2020-06-16
2020-06-04