องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างความรักความสามัคคี เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม


วันศุกร์ ิที่ 10 กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
      นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง ประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง คณะเจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างความรักความสามัคคี เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าและแปลงผักปันสุข ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านดอนประดู่

2020-07-28
2020-07-13
2020-07-10
2020-06-29
2020-06-23
2020-06-16
2020-06-04
2020-06-01
2020-05-26
2020-04-28