องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน และนักเรียน คณะครูอาจารย์


วันจันทร์ ที่ 29 พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน และนักเรียน คณะครูอาจารย์

     โดยนายณรงค์  เกษประทุม มอบ นายอนันต์ ตันติจรูญโรจน์ ผอ. กองสาธารณสุข ฯ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว โรงเรียนบ้านหนองผือ  โรงเรียนบ้านหนองเปาะ โรงเรียนบ้านนาตาปิ่น โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชลประทานเทพนิมิตร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (Dengue fever) แก่คณะครู และนักเรียน ที่จะทำการเปิดการเรียนการสอนใน วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.  2563

2020-07-28
2020-07-13
2020-07-10
2020-06-29
2020-06-23
2020-06-16
2020-06-04
2020-06-01
2020-05-26
2020-04-28