องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


โครงการราชภัฏจิตอาสา  


วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 
      อบต. ด่านช้าง โดย นายณรงค์ เกษประทุม นายก อบต.ด่านช้าง มอบ รองปลัด และ ผอ.กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่บ้าน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการราชภัฏจิตอาสา วิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย (พื้นที่อำเภอด่านช้าง) ณ. หมู่ 18 บ้านใหม่หนองมะสังข์

2020-06-29
2020-06-23
2020-06-16
2020-06-04
2020-06-01
2020-05-26
2020-04-28
2020-04-13
2020-04-13
2020-04-13