องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ส่งมอบแอลกอฮอล์ (รอบที่ 2) 


1/6/63 อบต.ด่านช้าง
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ด่านช้าง โดยนายณรงค์ เกษประทุม นายก อบต.ด่านช้าง มอบรองปลัด และ ผอ.กองสาสุขฯ ส่งมอบแอลกอฮอล์ (รอบที่ 2) ให้ รพ. และ รพ.สต. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน และป้องกันโรคระบาด โควิด19 ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน

2020-06-29
2020-06-23
2020-06-16
2020-06-04
2020-06-01
2020-05-26
2020-04-28
2020-04-13
2020-04-13
2020-04-13