องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กองช่าง ฉบับที่ 79/2565


วันที่ 29 สิงหาคม 2565

นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้มอบหมายให้ นายปกป้อง จันทร์สุวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ณ พื้นที่รับผิดชอบ 

หมู่ 6 บ้านหนองผือ หมู่ 12 บ้านหนองอีนาค หมู่ 14 บ้านเขาช่างคับ

2023-03-23
2023-03-22
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-07
2023-02-24
2023-02-09
2023-02-08