องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กองช่าง ฉบับที่ 78/2565


วันที่ 26 สิงหาคม 2565

นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้มอบหมายให้ นายปกป้อง จันทร์สุวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ตัดหญ้า ณ พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 4 บ้านพุน้ำร้อน

2023-03-23
2023-03-22
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-07
2023-02-24
2023-02-09
2023-02-08