องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


อบต.ด่านช้าง โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


     วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายณรงค์  เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มอบหมายให้นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
   จัดโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ คุณครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน มีความตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นและเป็นไปตามนโยบายสวมหมวกกันน็อค 100 % โดยโครงการ ฯ ที่ได้จัดขึ้นนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านช้าง มาบรรยายให้ความรู้ถึงหลักการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย การสังเกตป้ายจราจรและสัญญาณมือในท่า ต่างๆ รวมถึงความผิดในทางกฎหมายอีกด้วย 
 
https://danchangsuphunburi.blogspot.com/2022/08/100.html
 
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-07
2023-02-24
2023-02-09
2023-02-08