องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


(ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือ อบต.ด่านช้าง)


 17/05/65

(ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือ อบต.ด่านช้าง)
         นายณรงค์  เกษประทุม นายก อบต.ด่านช้าง มอบหมาย นางสาวพัทธยา โตด้วง นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. ม.11 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพใน“กิจกรรมร่วมใจสามัคคีห่วงใย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ” จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวุ่น กองจำปา บ้านเลขที่ 104 ม.16 และ นายเล็ก แสนมุก บ้านเลขที่  295 ม.11 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรีเพื่อให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-06-24
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19