องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันฉัตรมงคล


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

             กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และของทุกปี“วันฉัตรมงคล”เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 

2022-06-24
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19